Gibberish

Posts tagged ‘rocklinkin’

Acoustic music

Nhạc Acoustic.
Là một loại nhạc mà nhạc cụ được dùng là những nhạc cụ tạo ra âm thanh “không mang tính điện tử”. Phần lớn các nhạc cụ là như thế: guitar thùng, trống… Trong khi nhạc electronic chỉ mới (mới nhưng không có nghĩa là cách đây vài năm, mới là so với nhạc acoustic) xuất hiện, tuổi đời còn trẻ hơn nhiều.
Đây là hai nhạc cụ không thể thiếu trong acoustic:
Trống:

và Guitar acoustic:

Còn thể loại nhạc Progressive, hơi khó nghe và chưa có hứng cập nhật, sẽ cập nhật sau. :D.
Nói chung đến Acoustic để nghe Progressive và Rock ‘n Roll.

Electrical Storm-U2

Minutes to midnight

The newest album,I love linkin Park

1. Wake
2. Given Up
3. Leave Out All The Rest
4. Bleed It Out
5. Shadow of The Day
6. What I’ve Done Read Lyrics
7. Hands Held High
8. No More Sorrow
9. Valentine’s Day
10. In Between
11. In Pieces
12. The Little Things Give You Away

Linkin Park-What I’ve done

The best song of the newest LP’s Album,against atomic bomb,ya!

In this farewell,
There’s no blood,
There’s no alibi.
‘Cause I’ve drawn regret,
From the truth,
Of a thousand lies.

So let mercy come,
And wash away…

What I’ve Done.
I’ll face myself,
To cross out what I’ve become.
Erase myself,
And let go of what I’ve done.

Put to rest,
What you thought of me.
While I clean this slate,
With the hands,
Of uncertainty.

So let mercy come,
And wash away…

What I’ve Done.
I’ll face myself,
To cross out what I’ve become.
Erase myself,
And let go of what I’ve done.

For What I’ve Done

I’ll start again,
And whatever pain may come.
Today this ends,
I’m forgiving what I’ve done.

I’ll face myself,
To cross out what I’ve become.
Erase myself,
And let go of what I’ve done.
What I’ve done.

Forgiving What I’ve Done.

Tag Cloud

%d bloggers like this: