Gibberish

About

Text, color

Text, color

Học đại học ra để làm kĩ sư xây dựng, học master về kết cấu, làm nghiên cứu sinh về cơ học đất và giờ đang nghiên cứu về phần tử rời rạc tại La Rochelle, Pháp.

Biết Photoshop, Illustrator. Có biết chụp ảnh, chụp đẹp lắm : p (xem ở đây). Thỉnh thoảng vẽ và viết, vẽ rất đơn giản và viết thì linh tinh. Viết về đủ  thứ, vẽ về đủ thứ.

Cũng có lúc muốn có nhiều người biết đến mình, nhưng phần lớn thời gian là muốn một mình.

Tôi có nghe nhạc, gu nhạc rất rõ: thích-thì-nghe, có thể tìm thấy nhạc tôi nghe trên last.fm. Còn một cái khác là Twitter thì chủ yếu share bài từ blog này, và vô vàn những kinh nghiệm và thủ thuật social media. Và ca hát nhảm nhí thì đã có Youtube.

Nguyễn Nho Gia Hiển.
FB đây nhé: facebook.com/giahien

Reply in English if you want

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: