Gibberish

Posts tagged ‘display’

Restore NVidia display on Ubuntu 12.04 after suspend mode

Suốt ngày lỗi kĩ thuật, đm. Nguyên đống kết quả chạy cả tối mất sạch, phát nản.

When reopen from suspend mode of a NVidia PC, probably we will see a fucking weird mess of color (display problem), to solve it, do as below:

1. Ctrl + Alt + F1, log in as usual via terminal

2. Run code:

sudo service lightdm restart

That’s all, the graphic log-in interface should appear.

For the lost data, sorry.

[Ubuntu] Khắc phục lỗi không thấy màn hình login

Khi nâng cấp kernel hoặc có thể là tò mò táy máy cài cái gì đó trong Ubuntu (mà đa phần dân Linux ai cũng tò mò táy máy), nhiều khi phá xong khởi động lại không thấy màn hình login đâu cả, đó là vì bị mất X-Org Server (cái này chuyên quản lý card đồ họa và mấy cái linh tinh khác liên quan đến hiển thị). Vậy thì cài lại nó thôi.

Khi trong màn hình boot, chọn Linux ở chế độ Recovery, từ này trở về sau, ta sẽ làm việc trên Terminal.

[Qua một số bước đơn giản để vào màn hình chính của Terminal]

Trong màn hình của Terminal, login với tài khoản root, và chạy code sau:

sudo apt-get install xserver-xorg

Sau đó khởi động lại là xong.

Ubuntu trên lab labo chạy được rồi mừng rớt nước mét :)))))

Tag Cloud

%d bloggers like this: