Gibberish

Posts tagged ‘code’

Make python wait for you by sleep function

import time
time.sleep(1)

will make python wait for you 1 second before processing next line. To make python wait for you with another value of time, change 1 to whatever you need, remember the unit here is second.
Very useful when you have to check your code, see the temporary result and so on.

Happy coding!

Some programming apps on Android system

To begin with, coding on phone or table is not a fun thing to do, virtual keyboard sucks, and come on! Programming on PC is the best thing. But:

Coding on PC, want to work on your phone + tablet as well? Or just love coding? Android serves you with these apps:

1. C4droid: C/C++ IDE (paid) http://is.gd/XMHSbA

This app help you write, compile C/C++ code right on your phone.

2. QPython (free) http://is.gd/1zM7AS

Run basic Python on your phone, cannot import numpy or scipy, but for common algorithm, this app runs well, can’t complain for a free, no ad program.

3. DroidEdit (paid): http://is.gd/8ZQi1q

This one is the one I use the most, why? It helps me read my code everywhere, highlight syntax is good, and for a script, space on phone is like Sahara to a cat. I work only with python and sometimes C++, but DroidEdit supports more than you need, remember Notepad++? Remember gEdit?

4. C# Shell (paid) http://is.gd/RVK2jK

I discovered this one recently, and I still haven’t used it, but the first impression is the cleanUI (blue color, yay!)

5. MathStudio (paid) http://is.gd/GIZjhL

This expensive app is a little hard to use at the beginning, but when you get used to it, it reminds us, somehow, of Matlab and Maple on PC. Try searching on Google, you may find a free apk of this app somewhere to test it before purchase.

Lại là một cái check list, cho tháng 6

Hôm nay mới hốt một đống sách học tiếng Pháp, nếu tình hình học tập tiến triển tốt (nghĩa là đọc hết được ít nhất một cuốn trong số đó) thì sẽ mua đọc tiếp (tất nhiên là ngôn ngữ khác, còn ngôn ngữ gì thì đang cân nhắc).

1. Bảo học MatLab bữa giờ mà cũng chưa có thời gian, hơn thế nữa sức hút từ nhiều cái khác (Python và C++) vẫn mạnh mẽ như thường nên khi đang nghiên cứu cái này thì lại nghĩ tới cái kia (suốt đời không bao giờ tập trung được cái gì quá lâu), tất nhiên trong một tháng thì không làm được cái gì hổ báo rồi, chỉ học cách vẽ biểu đồ polar và làm cái recherche directionnelle trên MatLab là được (nhục thật, sinh viên ở đây đứa nào cũng biết MatLab kia)

2. Làm cho xong cái list đã có với biểu đồ công bậc hai (travail du second-ordre), hơi nhiều, làm chưa tới một nửa.

3. Tiếp theo là decomposition elastique và plastique, cái này có vẻ khá là nhọc đây 😦 chắc mất khoảng 2 tuần cho nó.

4. Đọc về cái potentiel plastique với surface de limite élastique, phải đọc lại về continuum mechanics. Cái này bét phải mất 4 ngày.

Rốt cục không kịp cái gì vào cái gì cả, muốn làm hườm hườm để trình bày nhiều nhiều hỏi được nhiều mà ngồi chờ máy tính chạy chả biết đọc gì, thôi thì học tiếng Pháp vậy. Tiếng Anh dạo này cũng kém rồi, ở một cái labo Anh Pháp chém tới tấp thế này thật là nguy hiểm, tụi Pháp cũng thường thôi, tụi nó không có phải học một lúc 2 phát như mình, hehe.

Vậy đủ rồi, hứa ps hình cho hêu từ xưa xửa xừa xưa mà cũng chưa làm, và album mới nữa 😦 chưa làm được cái gì hết. Cuối tuần này chắc hát một bài bù :p

“I need to rest in arms” – Better man.

Bonus:

Ép sao mà mẫu chẹt bẹt ra như vầy đây =))))) không biết có đúng không nữa =))))

Ép sao mà mẫu chẹt bẹt ra như vầy đây =))))) không biết có đúng không nữa =))))

Tag Cloud

%d bloggers like this: