Gibberish

Posts tagged ‘She is’

Chuyện gì đang xảy ra nhỉ?

Có một cái gì đó mơ hồ ghê gớm, nhưng lại chẳng tìm được, vì sao nhỉ?
Tâm lí chắc chắn xuất hiện đầu tiên là xem thử mình có phạm sai lầm gì không? Mình có làm gì sai không… hoặc là mình có quên cái gì không…?
Ôi chao muốn sống đơn giản mà cũng thiệt là khó. ^__^

Tag Cloud

%d bloggers like this: