Gibberish

Posts tagged ‘sketch’

Vẽ Totoro

Lớn rồi mà vẫn coi phim con nít :D, Hàng xóm của tôi là Totoro, phim coi đi coi lại vẫn thấy thích.

Lần này coi xong vẽ một tấm

Totoro

Memory Eraser Medicine

Memory eraser

Memory eraser

Doodle gần đây nhất. Nhiều lúc ước có một loại thuốc gì đó uống vào đến quên đi một số việc. Có câu càng cố quên cái gì thì lại càng nhớ, đúng là không sai tí nào.

Illustration: back to school

2014-08-19Recently I like to doodle something vintage different from the old way. Normally I draw like I usually do, then go to Photoshop and apply a vintage effect on it. But this one is created originally by choosing the exact colors from the beginning.

The result is not bad.

Anyway, the summer is going to end soon. Time to get back to work and stop complaining already, me.

Image

Autumn doodle

image

Tag Cloud

%d bloggers like this: