Gibberish

Posts tagged ‘hài’

Childhood destroyed! :))

Image

Ignore

Nói đùa mà người đọc quá serious hoặc không hiểu thì trước đây tôi tức lắm, nhưng giờ tôi ignore, đời có nhiều cái vui hơn là giải thích cho những người chán ngắt. Cũng đúng, đôi khi mấy thằng bạn thân thấy tôi bực, tụi nó đều khuyên “ôi hơi đâu chấp bọn điên”.

Nghe nói đùa mà đòi chứng minh cho nó đúng, dựa trên những câu chuyện có thật =))) các bạn thật là khó đỡ. Ngay cả cái status gần đây về vụ hù con nít, đó là trên kinh nghiệm bản thân, khi bố tôi gọi tôi lại bằng câu “ba có chuyện muốn nói với con” là y như rằng tôi sẽ nghĩ đến tất cả những tội lỗi trong quá khứ tôi đã làm và trong hiện tại tôi đang làm, vô tình hoặc cố ý. Còn vụ kia nói chơi thôi.

Thế mà cũng có đứa bảo thật, hết biết.

Có người còn like cái “tỏ ra nguy hiểm” =)))) dell hiểu. :)))

Khi nói linh tinh mà bị take serious thì giải thích chỉ tổ bực mình, ignore là xong. Các bạn không có hiểu. Đó là lí do chúng ta không hợp nhau.

Spider man approves this message.

 

Tag Cloud

%d bloggers like this: