Gibberish

Posts tagged ‘genius’

Image

Sleep schedules of genius

Sleep schedules of genius

An interesting and well-done infographic
Mine is similar to Beethoven’s 🙂
Source: http://nymag.com/health/bestdoctors/2014/genius-sleeping-habits-2014-6/

R.I.P Steve Jobs

Chuyện gì đến nó sẽ đến, tôi chưa bao giờ sở hữu một sản phẩm nào của Apple, và cũng chưa có ý định đó, nhưng Steve Jobs quả là một thiên tài mà tôi không thể không kính phục, cũng như Bill Gates, Sergey Brin & Larry Page, những con người được sinh ra để thay đổi và hoàn thiện thế giới.
Năm 2011 sẽ là năm không bao giờ quên với những tín đồ Smart phone, xin gửi lời tạm biệt đến Steve Jobs

“Không ai muốn chết. Thậm chí những người muốn được lên thiên đàng cũng không muốn chết để được lên đó. Và cái chết là cái đích mà tất cả chúng ta đều phải đến, không ai trong chúng ta thoát khỏi nó. Và đó là cách mà nó phải diễn ra bởi lẽ cái chết chính là sáng tạo tuyệt vời nhất của cuộc sống. Đó chính là tác nhân thay đổi cuộc sống. Nó loại đi những người già để mở đường cho những người trẻ. Ngay lúc này, các bạn đang là những người trẻ tuổi, nhưng sẽ không lâu nữa, khi các bạn tốt nghiệp, rồi trở nên già đi, và sẽ bị loại bỏ. Tôi xin lỗi vì phải nói ra điều này nhưng đó là sự thật”.

Tag Cloud

%d bloggers like this: