Gibberish

Posts tagged ‘vẽ’

Bút vẽ

Tái ngộ “bồ” cũ. Không biết còn thuận theo tay mình không hay là mình nghĩ một đằng và bên kia lại đi một nẻo.

Đó là thứ cùng tôi tạo nên ước mơ, thứ mà đáng lẽ tôi đã đi theo nó chứ không phải bây giờ chỉ có thuật toán và những trật tự, cơ sở lí thuyết.

Có nhiều cái giá phải trả cho sự hội ngộ, lần này sẽ là hội ngộ của những người bạn cũ, và vật sở hữu cũ. Mà hồi đó đã có những tác phẩm màu mè ra đời, lần này nó sẽ là gì đây, bắt giấc mơ chăng?

Đã là sở thích thì tôi sẽ tưới nước cho nó, cho dù nó có quéo đi chăng nữa, vì đó là cách duy nhất mà tôi biết.

Cactus

Vẽ trên Galaxy S2
Cái cây xương rồng chỗ bàn làm việc trên labo. Vậy là trong phòng có hai sinh vật sống là nó và mình, không chơi với vi khuẩn và côn trùng hehe.
Cactus

Tag Cloud

%d bloggers like this: