Gibberish

Posts tagged ‘wp’

Viết blog pro hơn với WordPress

Khả năng tùy biến của WordPress.com bản miễn phí không phong phú như Blogger hay hồi lâu là Yahoo 360, nhưng những cái sẵn có cũng quá đủ để “làm nên chuyện” rồi.
1. Chèn hình, link vào bài viết. Thêm caption cho hình.
2. Công thức toán
3. Màu cho ngôn ngữ lập trình.
4. Nhúng Youtube
5. CSS cơ bản: màu chữ, định dạng chữ, màu nền, bóng cho chữ, hình nền cho đoạn văn.
6. Emoticon
7. Dùng hình nền + header image riêng cho blog.
8. Tạo list, thêm đường kẻ ngang, giấu bài viết ở trang chính.

1. Chèn hình vào bài viết:
Rất dễ, bấm nút Add Media

2. Công thức toán:
Đây là một ví dụ về công thức toán:
\sin{x}=\frac{1}{2}
Xem hướng dẫn sử dụng ở đây: http://is.gd/jMfGRN

3. Syntax high-light:
WP hỗ trợ đa số các ngôn ngữ lập trình, xem thêm thông tin trên trang WordPress.com
Ví dụ:

for i in library:
  print 'value of i',i 
#include <iostream>
use namespace std;

int main()
{ cout<< "" Hello, world!";
  return 0;
}

4. Youtube được nhúng một cách hoàn toàn tự động, chỉ việc dán link Youtube vào WP sẽ tự hiểu và tạo khung nhạc nhúng trong bài viết.

5. CSS: (bổ sung sau, mục này phức tạp)

6. WP hổ trợ chuyển các kí tự : D, : ) thành 😀 🙂 một cách hoàn toàn tự động. 😆 Xem thêm ở đây: http://is.gd/NYIfQV

7. Dưới đây là một ví dụ dùng hình ảnh ngoài để làm nền cho bài viết.

Đây là một trong những ứng dụng dùng hình làm nền thay vì màu trắng mặc định, nhưng cẩn thận vì rất khó để quản lý canh lề.
Nhìn chung cách này khá hay để tô màu một đoạn văn, tuy nhiên cần phải để ý màu mè chữ viết và nền sao cho hợp lý không thì sẽ không đọc được chữ nào hết.

Đoạn code của hiệu ứng trên như sau:

<div style="padding-left:20px;background:url('link to image') no-repeat;">
Content of the paragraph
</div>

8. Đây là một ví dụ về list trong WP:

  1. Item 1
  2. Item 2
  3. Item 3

Đây là những kĩ thuật để viết, còn nội dung muốn hay dở thế nào thì phải đọc nhiều biết nhiều làm nhiều trải nghiệm nhiều mới có thể ra bài viết hấp dẫn được.

Tag Cloud

%d bloggers like this: