Gibberish

Posts tagged ‘tốn thời gian’

Bút vẽ

Tái ngộ “bồ” cũ. Không biết còn thuận theo tay mình không hay là mình nghĩ một đằng và bên kia lại đi một nẻo.

Đó là thứ cùng tôi tạo nên ước mơ, thứ mà đáng lẽ tôi đã đi theo nó chứ không phải bây giờ chỉ có thuật toán và những trật tự, cơ sở lí thuyết.

Có nhiều cái giá phải trả cho sự hội ngộ, lần này sẽ là hội ngộ của những người bạn cũ, và vật sở hữu cũ. Mà hồi đó đã có những tác phẩm màu mè ra đời, lần này nó sẽ là gì đây, bắt giấc mơ chăng?

Đã là sở thích thì tôi sẽ tưới nước cho nó, cho dù nó có quéo đi chăng nữa, vì đó là cách duy nhất mà tôi biết.

Tag Cloud

%d bloggers like this: