Gibberish

Posts tagged ‘Tiền chiến’

Tập hợp một số bài hát thời ba mẹ.

Được insert với công thức:

Tên bài hát – Tên ca sĩ trình bày. Cảm ơn site nhaccuatui.com

Nỗi buồn gác trọ – Hoàng Lan

Em đi trên cỏ non – Hương Lan

Chuyến tàu hoàng hôn – Trường Vũ

Rừng lá thấp – Trường Vũ

Biển mặn – Trường Vũ

Tag Cloud

%d bloggers like this: