Gibberish

Posts tagged ‘thơ Nguyễn Duy’

Thơ Nguyễn Duy – Chút Thu vàng

Đã từng nghe qua tên tác giả. Gần đây được thầy dạy Cơ kết cấu II nhắc và khen ngợi. Thử xem, kể ra thì cũng lâu rồi không đọc thơ.

Chút thu vàng.

Gửi I-ra

Se se một chút lạnh lùng
mình sang với bạn, sang cùng thu sang

Bạn đi như sự lỡ làng
mùa thu đi trước lá vàng theo sau

Buồn vui đâu cũng giống nhau
lẻ loi kim tước chân cầu ngủ mơ

Vàng long lanh chóp nhà thờ
cánh chim ngoan đạo lửng lơ ngang trời

Rừng phong đã chớm thu rồi
vàng rơi trên mái tóc người đi qua

Ruột gan hoang vắng miền xa
hiu hiu ngọn gió nhớ nhà lạnh tê

Mải ham hố chén u mê
hư vô chặn mất lối về như chơi…

Tag Cloud

%d bloggers like this: