Gibberish

Posts tagged ‘life in color’

Lại chuẩn bị ra đi

Mọi sự không dễ dàng, và than vãn luôn là bản tính cố hữu của con người.
Việc gì cũng phải có một tí khó khăn phức tạp, như thế trong khi làm mới thấy có cảm giác khám phá, và sau khi làm được thì sẽ được một chút vui cho dù đã quá thấm mệt.
Việc than vãn tỏ ra tội nghiệp đã chính thức chấm dứt từ lâu sau vài lần tự đả thông tư tưởng, càng ngày càng trở nên tẻ ngắt và monotone, nhận ra không phải ai cũng là siêu nhân, họ chỉ là siêu nhân với một vài người xa lạ trong một khoảnh khắc của cuộc đời người xa lạ kia thôi, và họ không hề biết và cũng không cần biết những câu chuyện này.
Lục lọi trí nhớ, lục lọi mớ dữ liệu, nhớ giờ này năm ngoái, thoáng giật mình, mà cũng không cần phải giật mình đâu, cái cảm giác lo sợ lúc nào chả có, tài năng thì cứ phải thêm vào hàng ngày không thì sẽ bị tụt hậu, chê trách và tệ hơn là bị khinh miệt lãng quên. Có những thứ nên đọc lại làm lại nhớ lại, và có nhiều thứ phải cho nó đi hẳn vào quá khứ, không bao giờ được gợi lại, những gì được giữ lại nên chăng là cảm giác, còn chi tiết thế nào kinh nghiệm ra sao đó là những gì con người chiến bại cố chấp cho là mình thu được, cố nhiên đó chỉ là những thứ con người nghĩ ra để an ủi chính mình mà thôi.
Lại đeo tai nghe, lại đi pha cà phê và suy nghĩ những thuật toán phức tạp. Một tuần liệu có đủ không?
I do my best, to find some kind of glow.

Tag Cloud

%d bloggers like this: