Gibberish

Posts tagged ‘kỷ niệm’

Xa rồi 360.yahoo.com

Rõ ràng là mình hầu như đã bỏ nó ngay khi nghe tin nó sẽ không được yahoo hỗ trợ kĩ thuật nữa, và mình cũng tạm vui lòng, tạm vui lòng thôi, qua wordpress và facebook, vì bạn bè ở bên đấy (facebook) và vì viết bên đấy được đầy đủ sức mạnh (wordpress).

Nhưng, facebook như một cái chợ hỗ lốn và tạp nham, mọi người coi những dòng tin nhắn thoáng qua, chơi những trò chơi giết thời gian hoặc đưa ra những status nhắm gây chú ý hoặc tăng điểm, đánh bóng bản thân với mục đích làm những người khác thán phục hoặc tức tối, những cái ấy thực ra mà nói là rẻ tiền, tự huyễn hoặc chính bản thân, và hoàn toàn thiếu chiều sâu. Điểm duy nhất mà mình thích ở facebook, đó là upload ảnh rồi tag bạn bè với nhau, nhưng thế là hết, hết thật sự.

360, như bao người đã nhận xét đến nhàm cả tai, là “cùi bắp” nhưng nghĩ lại chính nhờ nhai đi nhai lại cái cùi bắp đó mà mình biết blog, mình có khả năng blog, mình có những người bạn tình cảm, sâu sắc hơn là những người bạn thoảng qua trên facebook. Rồi cũng thông qua 360 mà mình tìm được inspiration cho công việc học tập PS, một phần mềm chả dính dáng gì tới nghề xây dựng, tài vặt, nhưng mình không hề cho vì thế mà mình tài năng, ai cũng làm được, mình chỉ hơn người ta ở chỗ mình nghiên cứu trước một thời gian thôi.

Bây giờ, chả muốn vào facebook nữa, wordpress thì vẫn thích viết nhưng lại không có cảm giác mong chờ được đọc comments của những người thân quen hoặc những người lạ khá thú vị, viết chỉ để thỏa cơn khát viết, cơn khát showcase design cho những người thân thuộc, thế thôi, blog với mình đơn giản là thế, mặc dù mình ban đầu tính phát triển WP là một trang về lập trình hơn, nhưng mình không có khả năng học lập trình nữa rồi, thôi cứ an với xây dựng đi đã, học cho tút kiếm điểm gạo để cố gắng đạt bằng đỏ chơi xem sao, để xem BK có thực là như người ta đã nói hay không.

Một chút nhớ 360, rồi nhìn về bản thân.. vẫn chưa được gì cả, ngày tháng qua đi, câu trả lời rồi cũng sẽ ra đi, nhưng câu hỏi thì tồn tại mãi.

Tag Cloud

%d bloggers like this: