Gibberish

Posts tagged ‘đàn hồi ứng dụng’

Step into ‘Εlasticité appliqué’

Lần đầu tiên nhúng chân vào môn Đàn hồi ứng dụng, có lẽ nó sẽ là một môn khó, nhưng hay ở chỗ nó kích thích cho mình học Toán, và nó cho mình thấy khái niệm chê bai toán của những thằng-cha-nhảm-nhí khác là đúng nhảm nhí.

Trước giờ những môn như Cơ học kết cấu hay Sức bền vật liệu thường coi vật liệu là lí tưởng, nên cách xem xét có phần hơi nhẹ và mang tính “mẫu giáo”, khi học sang đàn hồi ứng dụng, mặc dù những lí thuyết vẫn còn có những boundaries, nhưng đã mở rộng hơn, và đem lại những lời giải chính xác hơn cũng như cách giải được đơn giản hóa hơn, mặc dù nền tảng lí thuyết thì đa phần là phức tạp. Tuy nhiên, sẽ nói về môn này sâu hơn sau vài bữa học nữa, giờ thì tạm nói vè Toán ứng dụng trong Cơ học nói chung và Đàn Hồi Ứng Dụng nói riêng.

Những khái niệm sẽ học trong thời gian tới là: phương pháp phần tử hữu hạn (M.E.F en Français, F.E.M in English), phương pháp phần tử biên, phương pháp sai phân hữu hạn. Tất cả những phương pháp này sẽ trở thành những công cụ vạn năng và tối ưu hóa các bước tính toán các thành phần trong cơ học chất rắn, mà đặc biệt ứng dụng là Đàn hồi.

Học mới biết, tất cả những công thức về cơ học, thường được nghiên cứu rộng và sâu hơn trong môn Toán Cơ thuộc Đại Học Tổng Hợp, được biểu diễn dưới dạng Vector cả, và khá phức tạp nhưng sau này phải đối mặt thường xuyên, ví dụ như ma trận (matrice, matrix) thì được gọi là tensor bậc 2 (tensor d’ordre 2), mà hỏi thầy tensor là cái thì thì thầy kêu là phức tạp lắm nên chúng ta chỉ biết chút chút đó thôi được rồi. Nhưng, thế là có cảm hứng về toán, thứ mà mình tưởng là chết từ lâu rồi, kết hợp thêm một số yếu tố khác nữa, thì một trong những nội dung mình  nghiên cứu về sau này sẽ là Đồ họa, Cờ vua, Tâm linh và phương pháp phần tử hữu hạn.

Advertisements

Tag Cloud

%d bloggers like this: