Gibberish

Posts tagged ‘con trai’

Óa, mình có phải như thế này không nhỉ?

Chắc là không, nhưng mình cũng thỉnh thoảng đụt (đụt nghĩa là hiền quá đến mức đần ngốc, lóng ngóng khi làm hoặc đánh giá sự việc).

Xem bài viết ở đây.

Lol: ‘… tao khóc bù lu bù loa thì ảnh chỉ lặng lẽ làm đồ án …”

Ây dà, một chút si ngĩ.

Tag Cloud

%d bloggers like this: