Gibberish

Posts tagged ‘cân bằng’

Suy nghĩ về thứ 5

Thứ 5 mang lại khá nhiều cảm xúc, tôi sẽ ghi lại những thứ tạp nham tôi nhớ, cũng như một số suy luận mang tính giả hàn lâm Open-mouthed smile

Thứ 5 mang lại cho chúng ta suy luận gì, hay hỏi đơn giản hơn: “Hôm nay thứ 5, thì sao?” Đối với những bộ óc phản ứng nhanh, thì sẽ có câu trả lời là: “Mai thứ 6”. Và thứ 6 thì đối với phần lớn người là một cái thứ dễ chịu, ngày đi làm, đi học cuối cùng, tối mai là được nghỉ thoải mái, hoặc có khi là mệt vì đi nhậu với bạn bè và đồng nghiệp. Như vậy ở mức instant, thì t5 mang tính báo động cho một cái cuối tuần, một báo động nhẹ nhàng mà ai cũng thích, nó mang lại hy vọng, chứ không như t6 hoặc là mong đợi cuối tuần quá không nghĩ được gì khác, hoặc là lo chạy deadline muốn chết.

Suy nghĩ sâu hơn, thứ 5, đối với một tuần 7 ngày thì nó ở chính giữa, nó gánh đều hai bên, nó là trục xoay, khi cái trục 2,3,4 có thể là mệt mỏi, là chạy, là hiệu quả tối đa etc… có thể nó là trục của não trái, thì thứ 6,7 và CN sẽ là trục của não phải, tình cảm (bạn bè, người yêu), sáng tạo (thú vui), nghỉ ngơi etc. Vậy không phải vai trò của t5 khá là quan trọng sao.

Thứ 5 đối với những người thời còn đi học là một thứ cũng đáng mong đợi, hồi xưa trước khi cải cách thì t5 được nghỉ (sau này là thứ 7), nhưng về sau vẫn còn dễ chịu chán vì thứ 5 học ít, thay vì 11h05 về thì 10h20 đã về, chiều thì học 2 tiết…

Thứ 5 là Thursday. Cái này được đặt mang tính chất lịch sử và thiên văn và cả thần thoại Hy Lạp nữa, về phần này, tôi để các bạn tự khám phá.

Tag Cloud

%d bloggers like this: