Gibberish

Posts tagged ‘bài tập nói Pháp’

Pháp thi đặt từ mới cho những từ AV thông dụng

Tiếng Anh được dùng quá nhiều, quá phổ biến, cùng với sự tiến bộ của xã hội, thì việc xuất hiện những từ mới là một điều hiển nhiên. Thỉnh thoảng ta có thể sẽ gặp những từ mà tra từ điển hoài không có, mặc dù nhìn nó “quen quen”, nhìn có vẻ dễ đoán nghĩa vì nó được cấu thành từ những yêu tố quen thuộc (nhưng cũng có từ chả quen thuộc gì :D), ví dụ như blogophère-cộng đồng người dùng blog, được ghép từ blog và phère, phère là cái gì đó có làm ta nghĩ đến sphere-khối cầu, và với một chút tưởng tượng, thì ta có thể đoán nghĩa ra… mới P thôi mà đã có từ mới rồi, huống đi tiếng Anh, chat chit + email, làm cho những từ mới này dễ dàng lan rộng trên toàn thế giới nói chung và Pháp nói riêng, đặc biệt là trong giới thành niên và cả những người đã đi làm mà còn trẻ, họ sẽ dùng những từ tiếng Anh mới này một cách phổ biến, và trong một hệ thống tiếng Pháp sẽ lọt thêm vài từ tiếng Anh.

Nhưng dân Pháp không thích thế, dân Pháp có cái tự hào ngôn ngữ dân tộc cực cao, nghĩa là cứ phải Pháp, nếu không phải Pháp thì cũng phải ráng mà diễn đạt bằng Pháp (quan điểm này có hơi cổ hủ?), nên Pháp mới có một cuộc thi tìm từ mới, mà tôi đã đọc được trên tuổi trẻ như sau:

Bộ đặc trách cổ vũ tiếng Pháp của Pháp đã công bố kết quả thi đặt từ mới thay từ tiếng Anh được sử dụng phổ biến trong người Pháp.

Các từ Pháp được chính thức đề nghị thay cho buzz (tin đồn) là ramdam, cho tuning (điều chỉnh) là bolidage, cho chat (tán gẫu trực tuyến) là éblabla, cho newsletter (tờ tin) là infolettre và cho talk (thảo luận) là débat.

Các từ này được xem xét bởi một tiểu ban gồm các thành viên Viện Hàn lâm Pháp, vài chính trị gia và nhạc sĩ nhạc rap MC Solaar. Danh sách cuối cùng đang được xem xét để đưa vào từ điển Pháp.

Bộ trưởng đặc trách cổ vũ tiếng Pháp của Pháp Alain Joyandet nói cách đây 10 năm mọi người dùng từ tiếng Anh walkman hay software, nhưng hiện Pháp đã có các từ thay thế là baladeur (máy nghe nhạc nhỏ) và logiciel (phần mềm).

Pour l’oral en Samedi

It’s really shit that I’ll have to prepare for a French oral on this Saturday, the title is: “Parler d’un film que vous préfèrez“.

This context is somehow old and boring, but my professer still uses that for us, and we don’t have another choice :)), so, let’s prepare for that.

To talk about film, I must choose some keywords and some contents to deal with. Actually I don’t watch many films, and unfortunately, I can’t remember most of the title of the film ’cause I always watch them at the middle of the stage ;)). Let me see, many films, but I still can’t forget “The journey to the West” of China, but “Comment appelle-t-il en Français?” I’d better choose another ;)). Hmm, a common film that my professer knows as well… there’re so many times and so many examples in the book that they talked about Titanic and Starwar, and what they said is what I dislike. Damn it! I finally choose “The journey to the West” all I have to encounter is translate my Vietnamese into French. And now it’s showtime!

Le titre du film: Les voyages à l’ouest

L’année de production: 1984.

Metteur en scène: Je ne sais pas.

Type de contenu: kung-fu.

Le film parle des voyages à l’ouest des 4 prêtres pour recevoir l’orémus. Pendant ses voyages, ils anéantissent b.c.d crimes. En regardant le film, on peut se retirer b.c. d’expérience de la vie: l’amitié, le fair-play, le patriotism… En général, le scénario est bien cré.

La musique: superbe, sensible.

Les acteurs jouent très très bien, justqu’à aujourd’hui, on parle encore de ce film.

Tag Cloud

%d bloggers like this: