Gibberish

Archive for the ‘Computing’ Category

Revisit Maths after the hiatus

It’s been a long time since I last read any maths related document. Now it’s time to revisit some ‘casse-tête’ theories and algorithms.

Here is what appear in the document I’m studying:

Lagrange multiplier

Taylor series (sometimes I forget, silly me)

Tensor (admittedly, I hate this, but it’s everywhere in my life now)

Those are the basic, now let’s read some journals:

Annals of Mathematics: a super high research level, reading them to know you’re still nothing (The name Princeton reminds you something?).

American Maths Monthly: very interesting maths journal from America.

Epsilon/Pi/Maths and Youth (free/pirated): Vietnamese maths journal. Epsilon is free, and a ‘was’ (the editors stopped and open Pi journal, which is a paid journal, but not too expensive). Maths and Youth is a traditional Vietnamese maths journal, it is a not-so-bad journal (I rate 6/10).

 

Advertisements

Some programming apps on Android system

To begin with, coding on phone or table is not a fun thing to do, virtual keyboard sucks, and come on! Programming on PC is the best thing. But:

Coding on PC, want to work on your phone + tablet as well? Or just love coding? Android serves you with these apps:

1. C4droid: C/C++ IDE (paid) http://is.gd/XMHSbA

This app help you write, compile C/C++ code right on your phone.

2. QPython (free) http://is.gd/1zM7AS

Run basic Python on your phone, cannot import numpy or scipy, but for common algorithm, this app runs well, can’t complain for a free, no ad program.

3. DroidEdit (paid): http://is.gd/8ZQi1q

This one is the one I use the most, why? It helps me read my code everywhere, highlight syntax is good, and for a script, space on phone is like Sahara to a cat. I work only with python and sometimes C++, but DroidEdit supports more than you need, remember Notepad++? Remember gEdit?

4. C# Shell (paid) http://is.gd/RVK2jK

I discovered this one recently, and I still haven’t used it, but the first impression is the cleanUI (blue color, yay!)

5. MathStudio (paid) http://is.gd/GIZjhL

This expensive app is a little hard to use at the beginning, but when you get used to it, it reminds us, somehow, of Matlab and Maple on PC. Try searching on Google, you may find a free apk of this app somewhere to test it before purchase.

A (very) short definition of divergence of vector field

Image

(from: Introduction to numerical geodynamic modelling, p. 14)

Step into ‘Εlasticité appliqué’

Lần đầu tiên nhúng chân vào môn Đàn hồi ứng dụng, có lẽ nó sẽ là một môn khó, nhưng hay ở chỗ nó kích thích cho mình học Toán, và nó cho mình thấy khái niệm chê bai toán của những thằng-cha-nhảm-nhí khác là đúng nhảm nhí.

Trước giờ những môn như Cơ học kết cấu hay Sức bền vật liệu thường coi vật liệu là lí tưởng, nên cách xem xét có phần hơi nhẹ và mang tính “mẫu giáo”, khi học sang đàn hồi ứng dụng, mặc dù những lí thuyết vẫn còn có những boundaries, nhưng đã mở rộng hơn, và đem lại những lời giải chính xác hơn cũng như cách giải được đơn giản hóa hơn, mặc dù nền tảng lí thuyết thì đa phần là phức tạp. Tuy nhiên, sẽ nói về môn này sâu hơn sau vài bữa học nữa, giờ thì tạm nói vè Toán ứng dụng trong Cơ học nói chung và Đàn Hồi Ứng Dụng nói riêng.

Những khái niệm sẽ học trong thời gian tới là: phương pháp phần tử hữu hạn (M.E.F en Français, F.E.M in English), phương pháp phần tử biên, phương pháp sai phân hữu hạn. Tất cả những phương pháp này sẽ trở thành những công cụ vạn năng và tối ưu hóa các bước tính toán các thành phần trong cơ học chất rắn, mà đặc biệt ứng dụng là Đàn hồi.

Học mới biết, tất cả những công thức về cơ học, thường được nghiên cứu rộng và sâu hơn trong môn Toán Cơ thuộc Đại Học Tổng Hợp, được biểu diễn dưới dạng Vector cả, và khá phức tạp nhưng sau này phải đối mặt thường xuyên, ví dụ như ma trận (matrice, matrix) thì được gọi là tensor bậc 2 (tensor d’ordre 2), mà hỏi thầy tensor là cái thì thì thầy kêu là phức tạp lắm nên chúng ta chỉ biết chút chút đó thôi được rồi. Nhưng, thế là có cảm hứng về toán, thứ mà mình tưởng là chết từ lâu rồi, kết hợp thêm một số yếu tố khác nữa, thì một trong những nội dung mình  nghiên cứu về sau này sẽ là Đồ họa, Cờ vua, Tâm linh và phương pháp phần tử hữu hạn.

Prolog learning.

In the future, I’ll learning Prolog and AI, and German as a new language.

Prolog is a programming language about logic, as I read the preface of a book, it’s quite different from the other language I knew as PHP or Javascript.

The compiler can be download as this site.

Tag Cloud

%d bloggers like this: