Gibberish

Nhiều lúc mua sách về chỉ để ngửi và … chưng cho đẹp. Nó giống như là một thói quen, một căn bệnh, một tật, một cơn nghiện.

Có một video timelapse quay một hiệu sách, coi cho vui, cũng coi như là một bộ sưu tập những thứ liên quan đến sách.

Source: http://blog.theliteracysite.com/real-book/

Comments on: "Không có gì được như sách giấy" (1)

  1. Dễ thương quá, sách cũng có tâm hồn là vậy ❤

    Like

Reply in English if you want

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: