Gibberish

Hiệp ước

Cuối cùng thì cũng nói ra.

Có những câu nói thực sự rất là khó để nói, mặc dù về mặt khoa học thì nó chỉ là rung động trong cuống họng kết hợp hình dạng cụ thể của miệng, răng là lưỡi. Nhưng bên cạnh đó thì nó là những đổ vỡ không thể hàn gắn nên chúng ta không thể nói ra được. Tuy nhiên ai đổ vỡ hơn mới là vấn đề, và cuối cùng người không còn gì (mức đổ vỡ cuối cùng) là người không cần phải lo gì về hậu quả nữa.

Thế nên nói ra những lời như vậy. Chấm dứt những sáng cuối tuần như thế, và kết thúc những logic nhảm nhí về quan hệ con người và những niềm tin mù quáng và đức tin không có thực. Thú thực là tôi mệt, và mệt quá rồi thì không nên cố làm gì nữa.

Giờ thì kiếm cái gì đổ vào miệng thôi.

Reply in English if you want

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: