Gibberish

Này đăng trên Insta và FB rồi, giải trí tí cho vui.

Chứ quan tâm hay không thì biết rồi. Muhaha.

Vẽ chì và đồ mực Kuretake, không cần trình độ nhiều vẫn ra màu đẹp mê ly. Một ý tưởng cho ai chán, làm biếng viết và không thích ra ngoài chụp ảnh, đó là mua mực Kuretake về vẽ linh tinh.

khongquantamgai_comic

Reply in English if you want

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: