Gibberish

Hôm nọ có đọc một câu chuyện nói về việc theo đuổi giấc mơ. Đọc cũng hay nhưng nghĩ lại thấy nó nhàm. Vốn chỉ thích đâm chọc cho vui nên tôi chẳng thích đào sâu câu chuyện theo đuổi giấc mơ một cách nghiêm túc làm gì. Thế nên mới vẽ cái này:

Chase your dream

Đấy, cái giấc mơ của con người, chả biết trí tưởng tượng của các bạn có thể đến đâu, nhưng với tôi nhiều lúc tôi thấy giấc mơ nó giống một cái tên lửa vậy, và rõ ràng nó bay khá là nhanh và khá là xa, tốc độ của Tomahawk là 890km/h, tôi đem về caption sửa thành 900km/h, ăn bớt một chút chắc cũng chẳng ai chỉ trích. Còn tôi, là người đuổi theo, thì đi bộ, nhiều lúc còn đi lạc và làm biếng ngủ mất mấy ngày, để cho cái tên lửa kia nó muốn bay đi đâu thì đi. Đạt được cái tên lửa này sẽ có cái tên lửa khác vọt ra, con người nó thế, chả cần nói cũng phải biết.

Nếu những giấc mơ của con người mâu thuẫn nhau thì sao nhỉ? Kiểu như hai cái tên lửa sẽ va vào nhau và gây nên một trận nổ kinh thiên động địa. Nếu giấc mơ có độc thì sao, người ta có nên động viên nó không? Tự hỏi câu này làm tôi nhớ trước có xem một chuyện vui nó như thế này:

  • Hãy theo đuổi giấc mơ của cháu, và đừng bao giờ để người khác thay đổi nó!
  • Vâng, cháu muốn sau này làm nhà khoa học siêu phàm, sáng tạo ra một trái bom siêu mạnh và bổ trái đất ra làm đôi
  • Thôi cháu đổi giấc mơ khác đi

Thôi mà cháu bé kia cũng có giấc mơ, còn tôi hiện giờ tôi chỉ biết giấc mơ của tôi nó trôi giạt tận đâu ấy.

Advertisements

Reply in English if you want

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: