Gibberish

Stand by me

Oasis luôn biết cách “thay lời muốn nói”

Valentine kì cục, công việc cả đống mà người thì cứ rệu rã hết ra.

Tuy nhiên thì mash-up thiệt là hay và thiệp thì thiệt là xinh xắn. ❤

Advertisements

Reply in English if you want

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: