Gibberish

Người ta cứ bảo “ai cũng có số kiếp”, rồi người ta cũng bảo “chỉ có cậu mới quyết định tương lai của chính cậu”.
Giả sử cố gắng cho đã đời và cuối cùng lại là số con rệp thì sao?
Thế là lại dẻ ra câu “hạnh phúc không phải đích đến, mà là hành trình”.
Kiểu gì cũng có cách lấp liếm xD.
Người ta lại bảo thêm “hãy là chính mình”.
Khi mình cố gắng là chính mình, thì họ lại bảo là “không, không phải như thế”.

Ai cũng muốn con cái mình lớn lên thành công hạnh phúc, nên cho nó ăn học đầy đủ, rồi hướng nó làm kĩ sư, nhà khoa học, nhạc sĩ v.v… Ngộ nhỡ suốt cuộc đời nó nó chỉ muốn làm một con vịt thì sao?

Rồi đến cuối cuộc đời, cầm một đống tiền trong tay nhưng vẫn không được làm vịt. Có những ước mơ nho nhỏ nhưng lại rất quan trọng với cuộc đời một con người nào đó. Vô tình sống trong một xã hội không phù hợp, những giấc mơ nhỏ đó bị giết đi, vì theo cái xã hội đó, nó là điên khùng, nó là trái pháp luật, nhiều lần cũng buồn cười là, pháp luật cũng do con người nghĩ ra, cụ thể hơn là một số con người nghĩ ra.

Vậy nên khi một mình, làm được vịt thì cứ làm đi, kẻo muộn quá không làm được thì lại hối tiếc.

Advertisements

Reply in English if you want

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: