Gibberish

Ngứa mắt

Đúng là quen ai thì quen sơ sơ, còn thân thương thì chỉ một hai người thôi, quen nhiều quá thì vui thì ít mà bực mình thì nhiều.

Thứ nhất là cái thể loại xạo xạo:

Xạo xạo là cái kiểu nói chuyện rào trước đón sau, xạo xạo là cái kiểu nói không thật lòng mình, lơi, nói cho có, không nhiệt thành, không vui. Kiểu này nếu ai tâm lý không vững thì rất dễ bị tụi chúng nó dụ dỗ, vì mật ngọt chết ruồi mà, nhưng nó chỉ hiệu quả với ruồi thôi, còn những phượng hoàng hay rồng thì thôi nhé.

Thứ hai là cái thể loại mơ mộng hão huyền và hay kể lể:

Ai cũng có một dạng fancy riêng, nhưng thay vì thể hiện nó bằng những hành động cụ thể, làm ra một cái gì đó sờ nắm hay thưởng thức được (nghe, nhìn) thì lại suốt ngày đi kể lể, thậm chí là kêu than rồi còn lại là dỗi hờn. Ay.

Thứ ba là cái thể loại không làm mà ưa góp ý:

Này dính dáng trực tiếp tới một câu vừa đọc hồi nãy trong cái bọn hội sinh viên: năm ngoái làm ít bánh chưng quá năm nay có thể làm nhiều hơn được không?
Nghe mà hài, năm ngoái chính mình đi chợ với rửa lá và bận nên không đi gói và trông bánh, nhưng thông qua đó cũng đủ biết là năm ngoái không có thằng nào chịu xắn tay áo xông vào làm. Thế là năm nay không biết sao, người lười thì vẫn sẽ lười, còn người năm ngoái chăm thì năm nay họ không làm nữa, vì họ không có ngu.

Thứ tư là cái thể loại ưa chỉ trích người khác:

Như mình đây. Nhưng blog tui tui muốn nói gì tui nói. xD

Advertisements

Reply in English if you want

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: