Gibberish

Tối qua lại mơ, dần dần thấy khoái mấy giấc mơ của mình quá. Tối qua mơ bị bịt mắt và phải “nhận diện” bằng mùi, nếu sai thì sẽ kinh khủng lắm nhưng mình lại làm nhẹ như không, lại còn được thưởng nóng nữa kia, tuy nhiên cái đồng hồ báo thức nó đã chặn đứng cái sự sung sướng đó lại, tỉnh dậy thấy buồn tênh vì ngay cả trong mơ cũng chả được vui. Quay lại cái thực tại thì nó chán ơi là chán, chả biết có qua nổi mùa đông này không đây hue hue.

Ở cái xứ sở này nó lạnh hơn là cái xứ sở cũ của 2 năm trước, nước uống cũng không được đảm bảo lắm khi gần đây bụng dạ liên tục bị sốc, đáng giận một chỗ là khi mà tinh thần bị sốc thì đáng lẽ cái bụng phải ngồi yên, đằng này cái nào cũng réo làm canh cơm nó cứ nhừ cả ra.

Thôi không than vãn nữa kẻo lại thấy chính mình tội nghiệp mất (đó là một điều không tốt). Mẹ mà thấy mình ăn ở thế này chắc chửi cho té tát, hoặc là khóc. Nên im cái mồm đi cho nó rồi.

Tút tút.

Reply in English if you want

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: