Gibberish

Sống có nhiều cái để sợ.

Chết cũng sợ.

Nhưng không có gì đáng sợ bằng sự lãng quên.

Trừ khi…

Quên luôn cả sợ :))))

Advertisements

Reply in English if you want

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: