Gibberish

Người ta ai cũng có lúc vui có lúc buồn, và cái quyền được nói ra thì không ai được cấm, chỉ có là, khi bản thân thấy nên nói hay không mà thôi.

Người ta có tính ghen ghét nhau, nếu ai vui thì họ sẽ ghét, nếu ai hạnh phúc hơn họ thì họ cũng sẽ ghét, tuy nhiên với người khoe hạnh phúc thì không cần phải bận tâm, vì đó là mục đích khoe rồi (phần nào như thế). Chỉ là bản thân nếu có hạnh phúc, hoặc muốn được hạnh phúc bằng những điều vui cười phù phiếm, nhưng nói ra những thứ ấy khi một người không quen biết đang buồn mà đọc được thì nó lại trở nên vô duyên và độc ác. Vậy nên dần dần, việc nói ra một cái gì đó vui, tếu, nó bị mất đi vì khi nói ra lại thấy ngại, rồi không muốn nói, rồi lại giấu giếm trong lòng, dần dần ý tưởng không được thỏa mãn, thế là khả năng suy nghĩ dần bị cùn đi và thui chột vào một lúc nào đó không hay.

Đó là khi nghĩ quá nhiều về việc người khác nghĩ đến mình như thế nào, nhưng thực sự họ có nghĩ hay không, ai mà biết được, nhưng thường thì phần đông họ sẽ không quan tâm, nếu có quan tâm thì sẽ quan tâm với thái độ vui mừng khi thấy mình sa cơ lỡ vận, đúng vậy, triệu người quen có mấy người thân, bạn thì ít mà bè thì nhiều cơ mà, hơn nữa sở thích nhân sinh quan của chúng ta lại hoàn toàn khác nhau.

Thế là, từ cái chốn phồn hoa đô hội, về vườn chơi với màu sắc và câu chữ nó lại là lựa chọn tối ưu của bao người, khi anh không làm vui được cho xã hội, thì anh sẽ cố gắng không làm phương hại đến nó. Cái việc follow rồi unfollow, rồi cái việc defriend trên FB và Tumblr, việc mà mình nghĩ là con nít làm, thì giờ lại đang làm nhiều hơn cả.

Mà còn giữ FB chẳng qua là nó giữ cái log in Draw Something thôi nhé.

Reply in English if you want

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: