Gibberish

Sans Elle
Xa em rồi, tim tôi sầu nhớ. 🙂

Comments on: "Một bài nhạc Pháp" (2)

  1. Xa tim rồi, thấy mợ em luôn :)))
    Bài hát hay quá 😡 😡

    Like

Reply in English if you want

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: