Gibberish

The flood

“Although no one understood we were holding back the flood,
Learning how to dance the rain.
We were holding back the flood they said we’d never dance again.”

Mình là một thằng ngốc.
Nghĩ lại mình đã được cho rất nhiều thứ, bao nhiêu là thứ tốt đẹp, và mình đã vất đi.
Giờ mình không muốn lập lại những sai lầm cũ.
Ah mà có thể có, nên thôi hạn chế đến mức thấp nhất cũng được.
Có những thứ đáng quý, phải giữ, và những gì mình sai, mình phải nhận lấy.
Give me love love.
Cảm giác ngạo nghễ cũng vừa thôi, cũng nhiều lúc cũng đầy yếu đuối.
Time is travelling far too fast.

Advertisements

Reply in English if you want

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: