Gibberish

Life is always full of garbage, but we never stop fighting or trying to make it better.

9-1

Advertisements

Comments on: "It’s so hot here" (6)

 1. Ngọc said:

  Ai vẽ mà đẹp quá vầy ha!

  Like

 2. Pain Itachi Rinne said:

  Này là cây rụng lá mà gió giật đùng đùng đây :)))

  Like

 3. Gì mà gió giật đùng đùng :)) thật là ko có óc nghệ thuật như bạn Ngọc gì cả (¬__¬)

  Like

 4. Yeah! said:

  This has become my favorite phone’s wall paper. 🙂

  Like

 5. A pirate wallpaper? :)) good, good boy :))

  Like

Reply in English if you want

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: