Gibberish

Quả dưa

Can’t believe I grew up for this.

Hồi nhỏ được cô giao cho làm toán một thằng đi mua 9 quả dưa, sau mua thêm 17 quả dưa chỉ biết ngồi như cừu tính 9+17, mà rốt cuộc chả có đứa nào thắc mắc THẰNG ĐIÊN NÀO MÀ MUA MỘT LÚC 26 QUẢ DƯA CHỨ?!

Advertisements

Reply in English if you want

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: