Gibberish

Python và facebook và chuyện người ta yêu nhau và chuyện khoe mẽ và chuyện trai xinh đi với gái đẹp và đủ thứ chuyện điên khùng khác.

Facebook style, xưa có cái bài ko yêu thì về chế đủ thứ: cắt trym, ! Blah blah, giờ thì:
Nếu biết rằng em đã có chồng,
Anh về huỷ bạn, thế là xong. :)))

Import facebook as Fb
TotalFriend=len(Fb.FriendList())
For i in TotalFriend:
  If i.relationShip=True:
    DeFriend()
  Elseif i.marriageStatus=True:
    DeFriend()
  Elseif i.beauty<6:
    BlockForever()

Funny how people are bragging about ther archivement, bitching about their loneliness, sorrow on facebook, and I'm just sitting here playing Pokémon.
Không tìm được con Pikachu bực mình quá!!!

Advertisements

Reply in English if you want

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: