Gibberish

Chuyện lệch pha trên cái cuộc đời này chỉ là chuyện bình thường và … xưa như quả đất.

Vấn đề là người ta vẫn khoái tìm kiếm sự công bằng, người ta vẫn thích “bằng anh bằng em”, “mày sao tao vậy”, và khi không được thì sẽ có cảm giác bức bối khó chịu không thể nào ngồi yên được. Nó được chia thành nhiều mảng.

Ôi nhưng mà tại sao lại cứ so sánh mình với người ta nhỉ? THIS IS YOUR LIFE! Chả ai giúp được mình cả, chỉ có mình giúp mình thôi, cứ trông chờ quá vào người khác thì chắc chắn sẽ có ngày chết lóp ngóp không kịp thở than gì cho mà xem, mà thở than nhiều thì lại tốn thời gian, có khi không thở than mà lại phí phạm thời gian để chơi đùa (hoặc viết blog chẳng hạn) nhưng theo một trích dẫn của John Lennon thì nếu làm mà thấy thích, thì nó không phải là phí phạm, thấy… cũng đúng.

Tại sao dạo này mình nhìn cái gì, đọc cái gì cũng thích phán xét, chứ không có chấp nhận tuốt và thấu hiểu một cách lạ lùng như hồi lâu, nhìn ai, nhìn gì cũng muốn chê, cũng muốn tỏ ra là một con người bố láo đáng ghét, thích chỉ trích và ưa làm cho đối phương nổi điên, chả hiểu.

Viết tới đây thấy tức ngực quá, dừng vậy. :p Thèm uống Cafe Vanille

Reply in English if you want

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: