Gibberish

IMG_3267-lv 1

Hấp tấp là một điều không tốt. Chỉ có thế mà mãi không hiểu, không tiến bộ được.

Quá tam ba bận rồi. Tôi sẽ bỏ cuộc. Tôi chẳng bao giờ tìm kiếm, vì đối với tôi đó không hẳn là thứ quan trọng. Nó tự đến, và tôi tự chui đầu vào một cách ngoan ngoãn. Tôi chẳng thể trách cứ ai, vì tự làm thì tự chịu thôi. Thời gian quả là đáng nể, nó bóc trần mọi thứ từ từ. Nghĩ đi nghĩ lại thì cũng không đến nỗi ngốc, vì nếu không đâm đầu vào thì thời gian có dài mấy cũng chỉ như một kẻ bị bịt mắt. Có thể vấn đề là ở tôi, vì hoàn cảnh về cơ bản là giống nhau, thế mà tôi đều cảm thấy thất bại hết. Ai cũng tốt.

Sao cái số tôi toàn gặp những người / kẻ thích tỏ ra khôn hơn người khác vậy. Cả đời đi tìm sự an toàn – đó thực là một kết luận quá chuẩn. Sự cố gắng để luôn sáng suốt vẫn không ngăn chặn tuyệt đối được việc dính líu vào một số thứ phù phiếm. Tôi không muốn làm ai tổn thương hết, miễn đừng ai vượt quá giới hạn mà tôi vạch ra. Có tiếc một tí, nhưng như đã nói, với tôi đó không hẳn là thứ quan trọng. Tôi phải cố gắng nhẹ nhàng phát ra một tín hiệu khác vì những biểu hiện của mình đã phát ra tín hiệu lệch lạc so với dự tính, khỉ thật.

Thế nhé, tạm biệt.

Advertisements

Reply in English if you want

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: