Gibberish

Tôi không phải là khôn, tôi khá là đù. Nhưng nêu có điều ước thì tôi sẽ không bao giờ chọn tôi khôn lên, nhất là khôn theo cái kiểu ấy.
Khôn cái kiểu muốn làm cha mẹ thiên hạ, khôn cái kiểu nhảy vào mồm người ta, khôn cái kiểu…đáng ghét.
Họ khôn nên họ đueợc nhiều thứ trong cuộc sống khác với người đù như tôi đây, họ luôn cho là họ khổ nhất trên đời này, họ luôn cho là cuộc sống không công bằng cho họ, họ tinh tướng và điêu ngoa, họ, những con người ấy.
Tôi là một thằng nhục nhã và kém cỏi khi không có đủ dũng khí mà vả vào mồm những con người khôn đó, tôi còn thấy sợ họ nữa kia, sao tôi lại sợ thế không biết, những trâu bò hoá thành cáo, đường sữa bơ biến thành tiết canh, gà biến thành đại bàng, họ coi tôi như cục đá vậy, bởi vì người khôn thì chơi với nhau, họ ko muốn chơi với người đù như tôi vì nó sẽ làm họ mất uy tín.
Hôm nay bực quá ném cái tai nghe vào màn hình, giờ dây nhợ nó lòng thòng mà buồn vô hạn.

Advertisements

Reply in English if you want

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: