Gibberish

Đờ mờ mấy thằng tàu.

Nghe thấy tàu là ghét rồi, hảo a rồi sụa rồi nỉ hảo, chỉ muốn đấm vào mồm.

Nhưng mà tụi nó cũng giỏi thật -____-, nghe tụi nó bàn cơ với lập trình mà lại thấy ghét và tức vì không biết như tụi nó.

Ghét lại càng thêm ghét, đờ mờ bọn tàu.

Mà nghĩ lại thấy mình cũng giả dối, ghét mà không dám ghét ra mặt, gặp vẫn phải chào, hỏi bàn bạc gì cũng phải trả lời vì nó chung ông thầy với mình và công việc phần nào giống nhau.

Thế mới oải, 2 tuần nữa về Lyon rồi, Hura!!

Advertisements

Reply in English if you want

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: