Gibberish

Sau đây là tổng hợp 5 điều hối tiếc mà người ta khi chết đi thốt lên, thông tin được tổng hợp bởi một y tá.

Trước khi đi vào list này, chúng ta nên tự nhắc chúng ta một điều, dù ở bất kì điều kiện nào của cuộc sống, chúng ta vẫn không cần phải tiếc nuối một cái gì cả, nuối tiếc chỉ đem lại sự chịu đựng cho hiện tại, khi chúng ta nuối tiếc quá khứ, chúng ta đã để quá khứ chi phối chúng ta, mà điều chúng ta cần là từ những điều trong quá khứ, mà nhìn nhận những vấn đề hiện tại và chuẩn bị cho tương lai.

1. Giá mà tôi có đủ can đảm sống cuộc đời theo lựa chọn của tôi, không phải cuộc đời mà người khác đã mong muốn, áp đặt và kì vọng nơi tôi.

2. Giá mà hồi ấy tôi không làm việc quá sức.

3. Tôi ước tôi đã có thể bày tỏ được cảm xúc của mình.

4. Giá mà tôi giữ liên lạc với bạn bè của tôi.

5. Giá mà tôi đã có thể để chính tôi sống một cách hạnh phúc hơn.

5 điều, đọc lại thấy cũng nhột nhột một chút và có thể thay đổi một cái gì đó chăng, nếu sống chưa tốt, thì hãy cố gắng sống tốt, nếu sống tốt rồi thì hãy cố gắng sống tốt hơn.

Bản full ở đây: http://www.dmcc.cc/pdf/kalina%20handouts/regretsOfTheDying.pdf

Advertisements

Reply in English if you want

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: