Gibberish

Làm việc

Một cái bàn đen, một cái vi tính nhỏ nhỏ được cấp để phục vụ công việc với một số phần mềm với mình phải nói là vô dụng vì chả tạo được một chút hứng thú nào.

Thế mà cũng được gần nửa năm rồi, khả năng thích nghi cũng khá đấy chứ, phải vậy không?

Giờ là ngồi chéo chéo, mở nhạc của tao lên nghe mỗi bài Losing my religion (dạo này lậm bài này), gõ lạch tạch và si ngĩ mấy cái công thức toán nhức óc.

Không sao, chiến đấu thế này cũng thú, nhưng gặp mặt một lần một tháng thì cũng sợ đấy, hôm nay đã là ngày 9 rồi.

Không áp lực, cứ tiếp tục tà tà, chậm mà chắc thôi vậy.

Advertisements

Reply in English if you want

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: