Gibberish

Một tuần sau những lần họp với prof là thời gian làm biéng và vô ích nhất trên đời, trong cái cuộc đời vốn dĩ đã chưa đạt được thiên tài của tôi (lại là thiên tài).

Người ta bảo phải dễ dãi với người khác và khắt khe với bản thân, tôi không biết, nhưng với tôi tôi dễ dãi lắm, không bao giờ có chuyện phải này phải nọ, rồi kế hoạch một tuần cũng không có chứ đừng nói là kế hoạch năm năm.

Nhiều lúc không biết nhiều cái quá, không biết phải bổ sung lại từ đâu.

Thôi kệ, tận hưởng nắng vàng cái đã.

Advertisements

Reply in English if you want

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: