Gibberish

Sau những ngày lang thang là những ngày bình thường, đồng hồ lại gõ những nhịp nhàm chán, cà phê lại nhàn nhạt nâu đỏ, và bàn phím lại lách cách, chỉ khác trước là có thêm tiếng sột soạt của những nét cọ vẽ nhưng không biết kéo dài được bao lâu.

Nghiên cứu, đọc, thảo luận, thuyết trình, viết, lập trình… và cà phê, cũng không đến nỗi nào, vẫn mong ước được như thế giới mà mình tạo trong Sim hồi lâu, trời mưa, nằm dài trên một cái ghế êm ru trong thư viện riêng ở nhà, dưới ánh đèn vàng và hai người đọc quyển sách yêu thích, rồi ngủ quên lúc nào không hay.

Comments on: "Trở lại chốn cũ" (1)

  1. Ngọc said:

    thích.

    Like

Reply in English if you want

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: