Gibberish

Vẽ vời là một trong những cái thú vui của tui, chì, cọ, đường nét, màu sắc…

Trong đó chọn màu để tô da là một trong những cái quan trọng. Nếu bạn biết PS, thì đây là “kho tàng” quý báu cho bạn: một chart màu có sẽ để tha hồ pick. (link nguồn).

ImageImageImage

 

Reply in English if you want

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: