Gibberish

Đó là cái đẹp của sự trẻ trung, của tình yêu, của sự hi sinh, của cái chết.

Hỏi tôi sợ chết không á? Sợ chứ, và vì sợ nên tôi phải làm gì nó đáng một chút, tìm vui, tĩnh lặng bình yên, tĩnh lặng bình yên thực sự chứ không phải là ngoài lặng im trong đau tim nhá.

Tự dưng nhớ tới bài này, bạn bè mình chả thấy ai mê Brothers Four, mà cũng không sao…

Where have all the flowers gone?
Long time passing.
Where have all the flowers gone?
Long time ago.
Where have all the flowers gone?
Young girls have picked them, every one.
Oh , When will they ever learn?
Oh , When will they ever learn?

Where have all the young girls gone?
Long time passing.
Where have all the young girls gone?
Long time ago.
Where have all the young girls gone?
Gone to husbands, every one.
Oh , When will they ever learn?
Oh , When will they ever learn?

Where have all the husbands gone?
Long time passing.
Where have all the husbands gone?
Long time ago.
Where have all the husbands gone?
Gone to soldiers, every one.
Oh , When will they ever learn?
Oh , When will they ever learn?

Where have all the soldiers gone?
Long time passing.
Where have all the soldiers gone?
Long time ago.
Where have all the soldiers gone?
Gone to grave-yards, every one.
Oh , When will they ever learn?
Oh , When will they ever learn?

Where have all the grave-yards gone?
Long time passing.
Where have all the grave-yards gone?
Long time ago.
Where have all the grave-yards gone?
Gone to flowers, every one.
Oh , When will they ever learn?
Oh , When will they ever learn?

Advertisements

Reply in English if you want

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: