Gibberish

Ai cũng phải lớn lên, già đi và chết.

Đã qua lâu lắm rồi cái “tuổi hồng thơ ngây” hay “tuổi hoa rực rỡ”. Vậy mà giờ nghe lại vẫn thấy sao mà thời gian đó trôi qua quá nhanh. Nhớ trong Nữ Sinh của Nguyễn Nhật Ánh, “các cô rồi sẽ xa thời áo trắng vĩnh viễn”. Đúng là vĩnh viễn thật.

Reply in English if you want

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: