Gibberish

Ô cửa sổ

Tuyết rơi, tuyết lại rơi.

Ô cửa nhỏ vẫn đóng im lìm, mặc cho thế giới có trôi qua, lúc chậm rãi, lúc như vũ bão.

Đến lạ, trong tuần mệt mỏi chỉ muốn nằm, muốn ngủ sớm, cuối tuần lại dậy sớm, làm đủ trò, tối thì nằm lăn qua lăn lại, đọc, viết, PS, code, nói chung đủ cả.

Kiếm cái gì làm thôi.

Advertisements

Reply in English if you want

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: