Gibberish

Tuần này coi dự báo thời tiết lại loanh quanh âm 3 âm 4. Chán cái xứ lạnh roài, mũi cứ chực sổ ra, lâu lâu ho một phát, tối nằm phải bật sưởi rồi quấn chăn siêu chặt (kể cũng hơi đã), chỉ ghét cái cảm giác phải rời bed và bước chân ra giữa trời rét buốt.

Đó cũng là lí do tôi không thích Gia Lai, tôi không thích lạnh.

Mùa đông tưởng nó đi rồi ngờ đâu nó vẫn còn ráng thò đầu lại mổ lên cái đất Lyon này vài phát, làm cho mấy thằng ôm ốm như mình phải rùng mình chịu sầu. (hồi lâu thấy câu ‘buồn ơi là sầu’ của Nguyễn Nhật Ánh hay hay, giờ thấy dở rồi).

douma sao mình kém năng động quá (-_____-)

Reply in English if you want

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: