Useful Gibberish

Ước gì ngày nào trong năm cũng là Tết 😦 để tui rảnh tay cho những sở thích của mình…

Crocodile

Chà, làm một Bộ sưu tập Sinh vật sống dưới nước thôi 😡 😡

Advertisements

Comments on: "Thế là hết Tết" (2)

  1. Ngọc said:

    Thật là cool khi có những sở thích như vậy ^^

  2. nói mới nhớ, bữa giờ sick không kịp cập nhật trang ebook

Reply in English

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: