Gibberish

1. Bằng văn: giống như là viết blog thế này

2. Bằng thơ:

Thơ em thì rất là cùiGặp đàn anh đến, xin lùi về sau..

3. Bằng hình chụp như bài viết tổng kết cuối năm 2012

4. Bằng cách vẽ tay (comic)

5. Âm thanh: hát hò etc

6. Quay video: video log = Vlog.

Mình đã xài 1 2 3 4 5. Cái thứ 6 không phải không có khiếu nhưng công phu quá.

Code đã chạy, kết quả ra đúng. Oh mah god :)))

Advertisements

Comments on: "Những cách diễn đạt ý tưởng" (1)

  1. Những cách diễn đạt như trên khiến cho người tiếp nhận dễ dàng nắm bắt ý tưởng mà mình muốn truyền đạt, nhưng vấn đề là người thể hiện phải trùm lắm nha ^__^

    Like

Reply in English if you want

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: